Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tepelná čerpadla

Dodávka,montáž a servis tepelných čerpadel

SINCLAIR , LG

Dodáváme a instalujeme tepelná čerpadla systému

Vzduch -Vzduch

vzduch-vzduch-big.png

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch představují investičně nejlevnější řešení chlazení pro cirkulační vzduchotechnické jednotky   Všechny tyto jednotky umožňují doplnění přímého výparníku CHF (výměníku chladivo-vzduch) a napojení venkovní kondenzační jednotky, pomocí kterých je možné v létě chladit a v přechodném období objekt vytápět. Kondenzační jednotka odebírá teplo venkovnímu vzduchu a předává ho pomocí výparníku ve VZT jednotce do přiváděného / cirkulačního vzduchu.

Pro zimní období s velmi nízkými teplotami se kombinuje přímý výparník se záložním zdrojem (integrovaný elektrický ohřívač, elektrický kotel a teplovodní ohřívač v jednotce . Volba aktuálního zdroje tepla pro ohřev vzduchu závisí na venkovní teplotě a dochází k ní automaticky, bez zásahu uživatele.

Tepelná čerpadla vzduch – vzduch neumožňují ohřev teplé vody a přípravu topné vody pro doplňkové otopné plochy např. v koupelnách. Pokud tyto funkce od tepelného čerpadla vyžadujete, zvolte systém s tepelným čerpadlem vzduch – voda nebo země – voda.

nebo

Vzduch  - Voda

vzduch-voda-big.png

Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou určena pro instalaci v objektech, kde není možnost vybudovat zemní plošný kolektor, případně mají vyšší tepelnou ztrátu. Tepelné čerpadlo vzduch–voda získává energii z venkovního okolního vzduchu a předává jí do topné vody na sekundární straně. Velkou výhodou je možnost celoročního provozu. V zimním období pracují TČ až do venkovní teploty −15 °C, vysokoteplotní typy HP dokonce až do −20 °C, v letním období při ohřevu TV výrazně stoupá topný faktor COP. V případě nedostatku tepla z TČ spíná dodávaná regulace záložní el. spirály v zásobníku IZT nebo bivalentní jiný zdroj

Tepelná čerpadla vzduch-voda  je možné kombinovat s jakoukoliv nízkoteplotní topnou soustavu (VZT jednotka , podlahové, stěnové nebo stropní topení, velkoplošné radiátory nebo fancoily), v případě typu umožňujícího chlazení je vhodná VZT jednotka  nebo systém s fancoily.

Kompresor a ventilátor venkovní kondenzační jednotky je vybaven řízením otáček (inverterová technologie), proto za každých okolností pracuje s minimálním možným příkonem a hlukem. Řídicí systém zajišťuje automatické odtávání výparníku.